KSB Pump Mechanical Seal – Phớt làm kín cho máy bơm KSB

Các loại phớt máy bơm KSB tùy theo từng loại máy bơm:

  • Phớt làm kín cho máy bơm nước nóng, máy bơm dầu nóng
  • Phớt làm kín cho máy bơm ly tâm trục đứng, máy bơm ly tâm trục ngang
  • Phớt làm kín cho máy bơm tự mồi, máy bơm hóa chất

Mã: M32N69

Dùng cho bơm máy KSB Etanorm SYA & SYT

EagleBurgmann Mechanical Seal Pos. 433

Mã: M7N, M7N4

Dùng cho máy bơm: KSB Model KWP, OMEGA

EagleBurgmann Mechanical Seal Pos. 433

Mã: MG1

Dùng cho bơm KSB Model SEWATEC SEWABLOC

EagleBurgmann Mechanical Seal Pos. 433

Mã: MG1S6

Dùng cho máy bơm KSB Model Etabloc

EagleBurgmann Mechanical Seal Pos. 433

Mã: MG13

Dùng cho máy bơm KSB Model  Etabloc

EagleBurgmann Mechanical Seal Pos. 433

Mã: MG 12

Dùng cho máy bơm KSB Model Trục đứng đa tầng cánh

EagleBurgmann Mechanical Seal Pos. 433

Mã: Type 21

Dùng cho máy bơm KSB  AJAX ELITE, AQUACHEM, AQUAVANE, MEGANORM

EagleBurgmann Mechanical Seal Pos. 433v

Mã: MG9

Dùng cho máy bơm KSB AU – Bơm tự mồi

EagleBurgmann Mechanical Seal Pos. 433

Mã: MG37

Dùng cho máy bơm KSB LHS 6

EagleBurgmann Mechanical Seal Pos. 433

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *