Cung cấp phớt bơm Allweiler nhập khẩu

Allweiler Pump Mechanical Seal

Tổng quan:

Hầu hết các máy bơm Allweiler đều sữ dụng phớt cơ khí dạng lò xo của Eagleburgmann. Các mã đường sữ dụng là Phớt M3N, M2N hoặc M7N.

Model NT

Model NB

Model SLD

Phớt máy bơm dầu truyền nhiệt Allweiler NTT Phớt máy bơm nước Allweiler NB Phớt máy bơm trục ngang đa tầng cánh Allweiler
 • Triple-screw selp-priming pumps BAS, SPF, ZAS, ZAS
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 25-160
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 25-200
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 2/25-200
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 32-160
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 32-200
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 2/32-200
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 40-160
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 40-200
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 40-250
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 2/40-250
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 50-160
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 50-200
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 50-250
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 2/50-250
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 65-160
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 65-200
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 80-160
 • Phớt máy bơm Allweiler NTT 100-160
 • Phớt máy bơmAllweiler, IMO, Houttuin, 3P Prinz.
 • Phớt máy bơm Allweiler: CNH-B, CNB, CNI, CMA, CMAL, CNB-M, CNI-M, CNH-ML, CMAT, CMIT, CNH-M, NT, NB, NBWH, NIWH, CTWH, CBWH, CIWH, NTWH, NTT, NBT, NIT, NTWH, NBWH, NIWH, CTWH, CBWH, CIWH, NT, NI, NB, NS, MI, MA, NISM, NIM, NAM, NAM-F, NSSV, MELO, L, LV, SVG, SVM, SRBS, SRZ, SRZS, SOHB, SOH, SFH, SEMA, SVG, SVM, SRBS, SRZ, SRZS, SOHB, SOH, SFH, SEMA, ASL, ASH, BAS, ZAS, ZASV, SPF, SPF-M, SPZ, SPZ-M, TRILUB, SN, SM, VH, SN-M, RU, S

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *