Phớt cơ khí cho máy bơm dầu truyền nhiệt KSB

Etanorm SYT/SYA Mechanical Seal

Dịch vụ sửa chữa máy bơm dầu tải nhiệt, bơm dầu nóng etanorm SYA/SYT KSB.

Cung cấp các loại phụ kiện máy bơm dầu tải nhiệt.

Để có thể tra được thông số kỹ thuật mong muốn, quý khách vui lòng xác định lại mã sản phẩm máy bơm dầu truyền nhiệt Etanorm SYA/SYT đang sữ dụng để có thể có được thông tin chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật:

phớt chịu dầu nhiệt độ cao máy bơm etanorm SYA SYT KSB
Nhiệt độ -20 till 200 °C
Áp suất 10 bar
Tốc độ quay 20 m/s
Xoay trái Yes
Xoay phải Yes
Balanced No

Etanorm SYA Đường kính phớt – Trục bơm Model bạc đạn
Phớt bơm dầu nóng SYA 32-200 28 mm – 25 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng SYA 32-250 38 mm – 25 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYA 40-200 28 mm – 25 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYA 40-250 38 mm – 35 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYA 50-200 28 mm – 25 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYA 50-250 38 mm –  35 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYA 60-200 38 mm –  35 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYA 60-250 38 mm – 35 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYA 80-200 38 mm – 35 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYA 80-250 48 mm – 35 mm C4 63 09
Phớt bơm dầu nóng  SYA 100-200 38 mm – 35 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYA 100-250 48mm – 55 mm C4 63 09
Etanorm SYT Trục bơm – Đường kính phớt Model bạc đạn
Phớt bơm dầu nóng SYT 040-025-160 25 mm – 28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng SYT 040-025-200 25 mm – 28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYT 050-032-125.1 25 mm – 28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYT 050-032-160.1 25 mm – 28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYT 050-032-200.1 25 mm – 28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYT 050-032-160 25 mm –  28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng SYT 050-032-200 25 mm –  28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYT 050-032-250 25 mm – 28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYT 065-040-160 25 mm – 28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYT 065-040-200 25 mm – 28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYT 065-040-250 25 mm – 28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYT 065-040-315 35 mm – 38 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYT 065-050-160 25 mm – 28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYT 065-050-200 25 mm – 28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYT 065-050-250 25 mm – 28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYT 065-050-315 35mm – 38 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYT 080-065-160 25 mm – 28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYT 080-065-200 25 mm – 28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYT 080-065-250 35 mm – 38 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYT 080-065-315 35 mm – 38 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYT 100-080-160 25 mm – 28 mm C4 63 05
Phớt bơm dầu nóng  SYT 100-080-200 35 mm – 38 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYT 100-080-250 35 mm – 38 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYT 100-080-315 35 mm – 38 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYT 125-100-160 35 mm – 38 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYT 125-100-200 35 mm – 38 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYT 125-100-250 35 mm – 38 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYT 125-100-315 35 mm – 38 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYT 150-125-160 35 mm – 38 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYT 150-125-200 35 mm – 38 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYT 150-125-250 35 mm – 38 mm C4 63 07
Phớt bơm dầu nóng  SYT 150-125-315 55 mm – 48 mm C4 63 09
Phớt bơm dầu nóng  SYT 150-125-400 55 mm – 48 mm C4 63 09
Phớt bơm dầu nóng  SYT 200-150-315 55 mm – 48 mm C4 63 09
Phớt bơm dầu nóng  SYT 200-150-400 55 mm – 48 mm C4 63 09

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp phụ kiện khác của máy bơm etanorm SYA, SYT KSB:

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *