Phớt máy bơm Mas Daf

Mas Daf Mechanical Seal

Phớt bơm dầu truyền nhiệt Model KYP

M32N69/28-00 L

M32N69/38-00 L

M32N69/48-00 L

Phớt bơm trục đứng DSV MG1 

Phớt bơm ly tâm trục ngang NM

MG37

Phớt bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *