Alfa Laval Pump Mechanical Seal – Phớt máy bơm thực phẩm

Phớt máy bơm thực phẩm Alfa Laval

 

TỔNG HỢP MẪU PHỚT MÁY BƠM THỰC PHẨM

 TG711

Phớt máy bơm thực phẩm FM Alfa Laval

Shaft Size: 22 – 27 mm

Model pump: FM0, FM0S, FM1A, FM2A, FM3A, FM4A, MR185A, MR200A

TG712

Phớt máy bơm thực phẩm LKH Alfa Laval

Shaft Size: 32 – 42mm

Model pump: LKH series

TG712B

Phớt máy bơm thực phẩm LKH Alfa Laval

Shaft Size: 32 – 42mm

Model pump: LKH series

TG712D

Phớt máy bơm thực phẩm LKH Alfa Laval

Shaft Size: 32 – 42mm

Model pump: LKH series

TG713

Phớt máy bơm thực phẩm MR, GM Alfa Laval
Shaft Size: 22 mm

Model pump: MR166A, MR166B, MR166E
ME155AE, GM1, GM1A, GM2, GM2A

TG716

Phớt máy bơm thực phẩm LKH Alfa Laval
Shaft Size: 32 – 42 mm

Model pump: LKHI, LKHP, LKHSP, LKH 100 multistage pump

TG109C

Phớt máy bơm thực phẩm ALC Alfa Laval
Shaft Size: 40 – 53 mm

Model pump: ALC series

TG718

Phớt máy bơm thực phẩm SR, Lobe Alfa Laval
Shaft Size: 20 – 30 – 35 – 45 – 55 – 75 mm

Model pump: ALC series

TG715

Phớt bơm thực phẩm ALP, MOG Alfa Laval
Shaft Size: 20 – 30 – 35 – 45 – 55 – 75 mm

Model pump: ALP, MOG series

Phớt làm kín theo Model bơm thực phẩm

 

Model LKH

 

Model LKH Prime

 

Model SolidC

 

Model MR

Không đế lót

Không đế lót

Có đế lót

Không đế lót

Không đế lót

Không đế lót

Double Seal

Double Seal

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *