Ampco Pump Mechanical Seal – Phớt máy bơm thực phẩm

Ampco Mechanical Seal

Ampco pump là một trong những thương hiệu máy bơm nổi tiếng của Mỹ trong lĩnh vực thực phẩm. Những sản phẩm của hãng đã được khẳng định thương hiệu trên khắp thế giới. Qua một thời gian dài hoạt động, phớt máy bơm thực phẩm Ampco sẽ bị mài mòn & cần thay thế. Chúng tôi, cung cấp tất cả các mã phớt cho máy bơm thực phẩm Ampco. Và, dịch vụ vệ sinh, sửa chữa các máy bơm thực phẩm của hãng

Ampco Pump Series AC+D

Ampco Model AC/AC+114, Ampco Model AC/AC+216, Ampco AC/AC+218, Ampco AC/AC+ 328, Ampco AC/AC+4410

Ampco Pump Z Series

Ampco Pump LC Series

Ampco Pump CB+ series

Ampco Model CB+114, Ampco Model CB+214, Ampco Model CB+216, Ampco CB+218, Ampco Model CB+316, Ampco Model CB+318, Ampco AC/AC+ 328, Ampco AC/AC+4410, Ampco Model CB+6410

Ampco Pump Zp3/SP Series

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *