Bơm dầu nóng WRY-H 125-100-245

Bơm dầu nóng nhiệt độ cao WRY-H 125-100-245 là mẫu bơm có công suất hoạt động 55 kW Đây là mẫu bơm dầu tải nhiệt cho các ứng dụng có công suất tương đối lớn. Từ 3 000 000 Kcal đến 4 000 000 Kcal. Để được tư vấn trực tiếp xin vui lòng liên hệ : Mr An 0919 023 775

» Read more

Bơm dầu tải nhiệt WRY-H 125-100-257

Bơm dầu tải nhiệt WRY-H 125-100-257 là mẫu bơm có công suất hoạt động 75 kW Đây là mẫu bơm dầu tải nhiệt cho các ứng dụng có công suất tương đối lớn. Từ 4 000 000 Kcal đến 6 000 000 Kcal. Để được tư vấn trực tiếp xin vui lòng liên hệ : Mr An 0919 023 775   Thông

» Read more

Máy bơm dầu tải nhiệt WRY-H 150-125-260

Bơm dầu tải nhiệt WRY-H 125-150-260 là mẫu bơm có công suất hoạt động 90 kW Mẫu bơm dầu nóng trên phục vụ tải nhiệt cho lò dầu có công suất từ 4 đến 5 triệu Kcal. Để được tư vấn trực tiếp xin vui lòng liên hệ : Mr An 0919 023 775   Thông số kỹ thuật Lưu lượng

» Read more

Bơm dầu truyền nhiệt WRY-H 150-125-265

Bơm dầu truyền nhiệt WRY-H 125-150-265 là mẫu bơm có công suất hoạt động 110 kW. Với mẫu bơm bơm dầu nóng này, thường được sữ dụng cho lò dầu tải nhiệt có công suất từ 6 triệu – 8 triệu Kcal. Để được tư vấn trực tiếp xin vui lòng liên hệ : Mr An 0919 023 775   Thông số

» Read more

Máy bơm dầu truyền nhiệt WRY-H 150-150-270

Bơm dầu truyền nhiệt WRY-H 150-150-270 là mẫu bơm có công suất hoạt động lớn nhất. Lên đến 132 kW, phục vụ tải nhiệt cho lò dầu có công suất từ 8 đến 10 triệu Kcal. Để được tư vấn trực tiếp xin vui lòng liên hệ : Mr An 0919 023 775   Thông số kỹ thuật Lưu lượng m3/h

» Read more