Máy bơm cấp nước trục ngang đa tầng cánh

CENTRIFUGAL MULTISTAGE PUMP

MÁY BƠM NƯỚC TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH

Thông số kỹ thuật

Vật liệu Thông số Máy bơm trục ngang đa tầng cánh cấp nước Máy bơm trục ngang đa tầng cánh chữa cháy
Vỏ Gang Gang
Cánh Gang – inox Gang – inox – Cusn10

( Tiêu chuẩn NFPA20, UL&FM)

Bộ phận làm kín Mechanical Seal Gland packing
Trục AISI 420, SS304/316, Cr13 AISI 420, SS304/316, Cr13

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 25/03

Q = 4-5 m3/h – H= 40-35 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 25/04

Q = 4-5 m3/h – H= 55-45 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 25/05

Q = 4-5 m3/h – H= 68-58 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 25/06

Q = 4-5 m3/h – H= 78-70 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 25/07

Q = 4-5 m3/h – H= 95-85 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 25/09

Q = 4-5 m3/h – H= 120-110 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 25/10

Q = 4-5 m3/h – H= 138-120 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 25/13

Q = 4-5 m3/h – H= 178-155 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 25/15

Q = 4-5 m3/h – H= 200-180 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 32/02

Q = 10-14 m3/h – H= 47-40 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 32/03

Q = 10-14 m3/h – H= 70-60 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 32/02

Q = 10-14 m3/h – H= 95-78 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 32/05

Q = 10-14 m3/h – H= 120-100 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 32/06

Q = 10-14 m3/h – H= 140-120 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 32/07

Q = 10-14 m3/h – H= 160-140 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 32/08

Q = 10-14 m3/h – H= 190-160 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 32/09

Q = 10-14 m3/h – H= 220-180 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 32/10

Q = 10-14 m3/h – H= 240-200 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 40/02

Q = 20-30 m3/h – H= 65-58 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 40/03

Q = 20-30 m3/h – H= 95-80 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 40/04

Q = 20-30 m3/h – H= 125-105 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 40/05

Q = 20-30 m3/h – H= 160-135 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 40/06

Q = 20-30 m3/h – H= 195-160 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 40/07

Q = 20-30 m3/h – H= 230-190 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 40/08

Q = 20-30 m3/h – H= 255-215 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 40/09

Q = 20-30 m3/h – H= 65-58 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 40/10

Q = 20-30 m3/h – H= 280-240 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 50/02

Q = 40-50 m3/h – H= 75-65 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 50/03

Q = 40-50 m3/h – H= 118-100 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 50/04

Q = 40-50 m3/h – H= 150-130 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 50/05

Q = 40-50 m3/h – H= 190-160 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 50/06

Q = 40-50 m3/h – H= 230-200 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 50/07

Q = 40-50 m3/h – H= 285-230 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 50/08

Q = 40-50 m3/h – H= 310-265 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 50/09

Q = 40-50 m3/h – H= 350-300 m

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh ARS 50/10

Q = 40-50 m3/h – H= 380-330 m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *