APV Pump Mechanical Seal – Phớt máy bơm thực phẩm SPX FLOW

Phớt máy bơm thực phẩm APV

 

phớt bơm thực phẩm APVTG735

Phớt dùng cho máy bơm thực phẩm APV

Shaft Size:25mm, 35mm

Model pump: DW1, DW2, DW3, DW4, DW5

● Rotary Ring (Carbon /SiC/TC)
● Stationary Ring (SiC/TC)
● Secondary Seal(VITON)
● Spring &Other Parts(SUS304/SUS316)

Phớt bơm thực phẩm APV

TG733

Phớt dùng cho máy bơm thực phẩm APV

Model pump: PUMA series

Dimension: 1 inch & 1.5 inch

● Rotary Ring (Carbon /SiC/TC)
● Stationary Ring (SiC/TC)
● Secondary Seal(VITON)
● Spring &Other Parts(SUS304/SUS316)

Phớt bơm thực phẩm APV

TG731

Phớt dùng cho máy bơm thực phẩm APV

Model pump : ZMA, ZMB, ZMH1, ZMH2, ZMK1, ZMK2, ZMS3, ZMS3, ZMH4, ZMK3, ZMD

Dimension: 20 mm/ 25 mm/ 30 mm

● Rotary Ring (Carbon /SiC/TC)
● Stationary Ring (SiC/TC)
● Secondary Seal(VITON)
● Spring &Other Parts(SUS304/SUS316)

Phớt bơm thực phẩm APV

TG732D
Phớt dùng cho máy bơm thực phẩm APV
Model pump: W series
 Dimension: 25 mm & 35 mm
● Rotary Ring (Carbon /SiC/TC)
● Stationary Ring (SiC/TC)
● Secondary Seal(VITON)
● Spring &Other Parts(SUS304/SUS316)

 Phớt bơm thực phẩm APVTG732

Phớt dùng cho máy bơm thực phẩm APV

Model pump: W series

Dimension:25mm/35mm

● Rotary Ring (Carbon /SiC/TC)
● Stationary Ring (SiC/TC)
● Secondary Seal(VITON)
● Spring &Other Parts(SUS304/SUS316)

 

Phớt bơm thực phẩm APV

TG736

Phớt dùng cho máy bơm thực phẩm APV

Model pump: Mixer pump

Dimension:25mm/35mm

● Rotary Ring (Carbon /SiC/TC)
● Stationary Ring (SiC/TC)
● Secondary Seal(VITON)
● Spring &Other Parts(SUS304/SUS316)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *