Ampco Pump Mechanical Seal – Phớt máy bơm thực phẩm

Ampco Mechanical Seal Ampco pump là một trong những thương hiệu máy bơm nổi tiếng của Mỹ trong lĩnh vực thực phẩm. Những sản phẩm của hãng đã được khẳng định thương hiệu trên khắp thế giới. Qua một thời gian dài hoạt động, phớt máy bơm thực phẩm Ampco sẽ bị mài mòn & cần thay thế. Chúng tôi,

» Read more