Bơm tăng áp cho nồi hơi & nhà cao tầng

Máy bơm cấp nước tăng áp được sữ dụng nhiều trong các công trình hiện nay. Chủ yếu ở 2 mảng lớn là công nghiệp & xây dựng. Ứng dụng Máy Bơm tăng áp trong mảng công nghiệp thường sữ dụng cho các mục đích vận chuyển – tăng áp nước nóng trong các hệ thống nồi hơi trung tâm.

» Read more