Máy bơm nước nóng cho nồi hơi

Vật liệu Model VS VS A VS B Pump head GG 20 GG 20 GG 20 Pump head cover GG 20 AISI 304 AISI 316 Shaft AISI 431 AISI 431 AISI 316 Impeller AISI 304 AISI 304 AISI 316 Body tube AISI 304 AISI 304 AISI 316 O-ring EDPM EDPM EDPM Champer AISI 304 AISI 304 AISI 316 Base plate

» Read more