Mechnical Seal For Ebara Pump – Phớt máy bơm nước

PHỚT MÁY BƠM NƯỚC EBARA Cung cấp tất cả các loại phớt cho máy bơm Ebara: Phớt máy bơm tự mồi Ebara: JEU Phớt máy bơm liền trục Ebara: 3M, 3LS, 3LM, 3S Phớt máy bơm chìm Ebara: 3U, 3UB, CDU, 2CDU, 2CDXU Phớt máy bơm ly tâm trục ngang Ebara: 3MHS, 3LP, 3P, including wthout engine: 3SF, 3PF, 3LPF,

» Read more