Tại sao lại sữ dụng Carbon trong phớt cơ khí?

Why use Carbon of mechanical seal? Tại sao lại sữ dụng Carbon trong phốt máy bơm? Bởi vì Carbon có đặc tính tự bôi trơn, tính trơ hóa học & chịu được độ nén tương đối cao. Mặt chà silicon carbide và vonfram cacbua mặt chiếm phần lớn các ứng dụng khác. Các lớp carbon được trui rèn qua dòng

» Read more