Mechanical Seal Model M32N – TYPE M3N

Phớt cơ khí M32N Thông số kỹ thuật Phần Xoay Phần Tĩnh Lò Xo Oring 1.4004 hoặc 1.4571 Carbon hoặc SiC Carbon hoặc SiC 1.4004 hoặc 1.4571 FKM, FFKM2, EPDM Nhiệt độ: Nhiệt độ tối đa của phớt có thể đạt tới 280 oC trong môi trường dầu nóng & 160 oC trong môi trường lưu chất nước nóng. Phớt

» Read more