TP SERIES / WAUKESHA UNIVERSAL 2 SPARE PARTS

WAUKESHA U2 MECHANICAL SEAL Cung cấp phớt làm kín cho máy bơm Waukesha Universal 1 & Universal 2 and the Wright Flow Technologies TRA, TRB, and TP. Các mã bơm trên có thể hoán đổi phớt làm kín cho nhau, do có cùng thiết kế. Code number theo từng mã bơm: Single Mechanical Seal:  Universal 2 006-014-015-018 Kit includes: 2

» Read more

Waukesha Pump Mechanical Seal – Phớt bơm lobe

Phớt máy bơm bánh lobe Mã bơm lobe để đặt phớt Cung cấp các mẫu phớt máy bơm lobe WAUKESHA ® UNIVERSAL, Cherry-Burrell®Series theo tiêu chuẩn ISO Mechanical seals :  Single and Double Phớt bơm WAUKESHA ® U1 Series Pumps U1 006,015,018,024, AND Kits U1 030,034 AND Kits U1 040,060,064,130,134 AND Kits U1 220,224 AND Kits U1 320,323,324 AND Kits

» Read more