GEA Hilge Mechanical Seal – Phớt máy bơm thực phẩm Grundfos Hilge

Phớt máy bơm thực phẩm GEA Hilge

Phớt máy bơm thực phẩm Hilge

Vui lòng kiểm tra Model bơm hoặc đường kính trục để chọn phớt phù hợp

Phớt máy bơm thực phẩm Hilge

Cung cấp các loại phớt cơ khí làm kín chính hãng & O.E.M cho tất cả các chủng loại máy bơm Hilge:

Pump Model:

HILGE EURO HYGIA I, HILGE EURO HYGIA II, HILGE CONTRA I, HILGE CONTRA II, HILGE CONTRA ADAPTA, HILGE CONTRA ADAPTA SUPER, HILGE CONTRA ADAPTA-BLOC, HILGE CONTRA ADAPTA-BLOC, SUPER HILGE HYGIANA BLOC, HILGE HYGIANA BLOC SUPER, HILGE HIGYA-KHOLGE SIPLA.

Ảnh thực tế phớt cơ khí:

Code number:

Kit, Shaft seal 001-19-AEE        Kit, Shaft seal 001-28-AEE  Kit, Shaft seal 001-19-KIE

Kit, Shaft seal 001-19-KIV        Kit, Shaft seal 001-28-KIE   Kit, Shaft seal 002-28-KIE

Kit, Shaft seal OB3-28-AEV       Kit, Shaft seal BS2-19-AIE   Kit, Shaft seal BS2-28-AIE

Kit, Shaft seal BS2-38-AIE        Kit, Shaft seal BS2-38-KIE   Kit, Shaft seal L1K-30-AEE

Kit, Shaft seal L1K-30-KIE        Kit, Shaft seal L1K-40-AEE   Kit, Shaft seal L1K-40-KAE

Kit, Shaft seal L1K-40-KIE        Kit, Shaft seal L1K-40-KIV    Kit, Shaft seal L1K-50-KIE

Kit, Shaft seal 001-28-AEV       Kit, Shaft seal L1K-22-KKV    Kit, Shaft seal 001-19-KIE

Slide ring seal 3A100128AEE03    3A1-001-28-ae          3A1-001-19-aeEO3        3A1-001-28-aeEO3

3A1-BS2-19AIEO1

3A1-BS2-28-aiEO1              3A1-BS3-28-aiEO1        3A1-BS2-38-aiEO1        3A1-001-28-kiEO3

3A1-001-19-kiEO3              N 035.0433.0001.AA      N 035.0433.0008 AA      N 035.0433.0258 EA

N 035.0433.0266.EA            N 035.0433.0263.EA       N 035.0433.0175.AA

N 035.0433.0015.AA            N 035.0433.0156.AA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *